Παρακολουθήστε αυτό το Whiz Kid Solve a Rubik's Cube πιο γρήγορα από όσο μπορείτε να διαβάσετε αυτόν τον τίτλο (VIDEO)