Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας των προβλημάτων σας