Είναι ασφαλές να τρώμε αυγά πριν την ημερομηνία λήξης τους;