Το DocsApp συγχωνεύεται με το MediBuddy, συγκεντρώνει 20 εκατομμύρια δολάρια στη χρηματοδότηση της σειράς Β