Αποδόμηση της συζήτησης του Δημαρχείου των Υποψηφίων Προέδρου