Δημιουργία διαφημιστικού σποτ που προσελκύει την προσοχή της τηλεόρασης