Επιλέγοντας την καλύτερη λύση αποθήκευσης δεδομένων